جدول مسابقات ورزشی در سال 93

ردیف

رشته ورزشی

عنوان

تاریخ  برگزاری

محل برگزاری

1

مسابقات فوتسال

جام رمضان

93/4/10

سالن مخزن 11 هنگام

2

فوتبال

مسابقات لیگ برتر کارگری

93/5/25

هئیت فوتبال کارگران استان تهران

3

فوتسال

مسابقات لیگ برتر کارگری

93/7/10

هئیت فوتبال کارگران استان تهران

4

مسابقات ورزشی(رشته های مختلف)

هفته دفاع مقدس

93/6/31

تربیت بدنی بسیج

5

مسابقات ورزشی(رشته های مختلف)

روز تربیت بدنی ورزش

93/7/26

آبفای منطقه 5

6

مسابقات ورزشی(رشته های مختلف)

هفته دفاع مقدس

93/9/5

تربیت بدنی بسیج

7

مسابقات سرعت –دقت و مهارت

 

 

 

8

مسابقات ورزش در رشته های مختلف

دهه مبارک فجر

بهمن ماه

شرکتهای زیر مجموعه و اقماری