مسابقات آمادگی جسمانی بانوان

کاپ رده سنی زیر 30 سال
مقام اول-خانم حنانه رحیمی-آبفای منطقه 2
مقام دوم –خانم زهره رحیمی-آبفای جنوب غربی
مقام سوم –خانم گلاره ولدخانی-آبفای منطقه 4
کاپرده سنی 31 تا 35 سال
مقام اول-سوده حسین زاده-فنی مهندسی
مقام دوم –خانم زهرا قدیانی-سامانه 122
مقام سوم –خانم طاهره شمس-آبفای منطقه 4
کاپرده سنی36 تا 40 سال
مقام اول-خانم ندا گل محمدی-انفورماتیک استان
مقام دوم –خانم حمیده سالاروند-تامین و تصفیه
مقام سوم –خانم فاطمه صالحیان-آبفای منطقه 2
کاپرده سنی41 تا تا 45 سال
مقام اول-خانم شهلا صالحی-تامین و تصفیه
مقام دوم –خانم ماریا طلایی فر-فنی و مهندسی
مقام سوم –خانم شهلا عامری-تامین و تصفیه
کاپرده سنی46 به بالا
مقام اول-خانم فاطمه حبیبی-استان
مقام دوم –خانم امینه جامعی-شهرکهای غرب
مقام سوم –خانم رویا یعقوبی نژاد-تامین و تصفیه
 

مسابقات طناب کشی بانوان

کاپمقام اول:
تیم امور مالی شرکت تامین و تصفیه
1-خانم شیرین حیدر خانی2-خانم مریم مظلوم3-خانم سیده اعلی حسینیان-4-خانم یاسمن آذرگون5 -خانم بهاره خانی زاد6-خانم رویا یعقوبی نژاد(سرپرست)
کاپمقام دوم:
تیم معاونت تولید و هماهنگی توزیع آب
1-خانم سمیرا نیک پرست2-خانم مریم قزاقزلو-3-خانم نسیم حسینی-4-خانم افسانه کعبی-5-خانم فائقه گل بخش6-خانم نعیمه امانی(سرپرست)

کاپمقام سوم:
تیم آبفای منطقه 4
1-خانم زهرا فیض الهی-2-خانم الهام باقری-3-خانم لیلا برزگر-4-خانم نسرین اکبری-5-خانم مریم محمد زاده
6-خانم سعیده نیک سیرت (سرپرست) 

 

     

  

  

مسابقات شنای مدیران

کاپ اسامی نفرات برتر رده سنی زبر 45 سال(قورباغه)
1-آقای حمید شفیع پور – مقام اول- (منطقه 3)
2-آقای صادق یونسلو – مقام دوم-(تامین و تصفیه)
3-آقای علی مظفری(منطقه یک) -و آقای ساداتی مقام سوم مشترک
کاپاسامی نفرات برتر رده سنی زیر 45 سال(کرال)
1- آقای حمید شفیع پور – مقام اول- (منطقه 3)
2-آقای ساداتی مقام دوم (امور مشترکین)
3-آقای صادق یونسلو – مقام دوم-(تامین و تصفیه)
کاپاسامی نفرات برتر بالای 45 سال(قورباغه)
1-آقای محمد تاجیک-مقام اول-(تامین و تصفیه)
2-آقای بهروز آرام-مقام دوم-(تامین و تصفیه)
3-آقای احمد توحیدی-مقام سوم-(تامین و تصفیه)
کاپاسامی نفرات برتر بالای 45 سال(کرال)
1- آقای بهروز آرام-مقام اول-(تامین و تصفیه)
2-آقای علی رضا قاسمی-مقام دوم
2-آقای محمد تاجیک-مقام سوم-(تامین و تصفیه)
کاپاسامی نفرات برتر رده سنی آزاد:
1-آقای نادر تبریزی-مقام اول-(تامین و تصفیه)
2-آقای فرهاد غلامی_مقام دوم_(جنوب غرب)
3-آقای داریوش نادری-مقام سوم-(استان)
 

مسابقات ایروبیک بانوان

کاپ مقام اول: پریسا حسن زاده
کاپمقام دوم: فاطمه حبیبی
کاپمقام سوم مشترک: سوده حسن زاده- زهرا قدیانی

  

 

نفرات برتر مسابقات دو میدانی

کاپ گروه بالای 40 سال :
 نفر اول – آقای شهرام تابش آبفای منطقه5
 نفر دوم- آقای ابراهیم ولی پور حراست
 نفر سوم- آقای کامران قنبری آبفای منطقه 2
 کاپگروه زیر 40 سال :
 نفر اول- آقای تقی موسوی آبفای شرق
 نفر دوم- آقای امیر باقری آبفای جنوب غرب
 نفر سوم- آقای اسمائیل فیض اللهی آبفای منطقه 5
 

نفرات برتر مسابقات طناب کشی آقایان

کاپ مقام اول -تیم آبفای جنوب غربی:
1-یوسف قربانزاده2-محمد کوتاهی 3-محمد جعفر محمدی4-علی ملک شاهی5-هادی میلانی6-حسین بابازاده (سرپرست)
کاپمقام دوم -تیم آبفای منطقه 2:
1 -مهدی درمنکی 2-غلامرضا احمدی3-علی درمنکی4-سعید فروتن5-علی سراج6-مهدی زارع (سرپرست)
کاپمقام سوم -تیم تصفیه خانه دوم :
1-حسین سرابی نژاد2-حمیدرضا رحمتی3-بهنام برهانی4-رحمان چراغپور5-محمد عبدلی5-مصطفی احسانی (سرپرست)
 

تیم های برتر مسابقات واتر پلو مدیران

کاپ مقام اول : شرکت تامین و تصفیه
نفرات تیم تامین و تصفیه عبارتند از:1-نادر تبریزی2-صادق یونسلو3-محمد تاجیک4-بهروز آرام 5-حمید شیر محمدی6-فرهاد بقایی7--محمد ضالح خسرو بخش8 –حجت شفیعی9-حجت کریمی

کاپمقام دوم : آبفای استان
نفرات تیم استان عبارتند از:1-محمد رضا احمد نسب2-محسن نسب3-علیرضا فلاحی4-سید موسوی5-علیرضا اصغری6-مهدی نامداری7-محمد شهبازی8-بهزاد بدیع نژاد9-سید حسن ساداتی